AANMELDEN


Na het bekijken van onze website hopen wij dat u nieuwsgierig bent geworden en de sfeer van onze school wilt proeven. Wilt u een afspraak maken om Het Baken te bekijken en/of uw kind in te schrijven, neemt u dan contact op met onze school op telefoonnummer 0299 - 646 648 en vraagt u dan naar de directeur, Leonard van Koningsbruggen. U kunt ook een e-mail sturen naar info@bakenpurmerend.nl

Aan het eind van het gesprek ontvangt u een inschrijfformulier. Als Het Baken de school van uw keuze wordt, vult u het inschrijfformulier in en geeft u dit op school af. Via de e-mail ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.

En dan?
Als u uw kind aangemeld hebt, neemt de nieuwe leerkracht van uw kind, enkele weken voor uw kind 4 jaar wordt, contact met u op om uw kind uit te nodigen voor een kennismakingsochtend of middag. U kunt dan meteen één of twee afspraken maken.
Vanaf de eerste dag dat uw kind 4 jaar is, mag het iedere dag naar school.