MISSIE EN VISIE


Veilig
Tussen iedere vakantie wordt er aandacht besteed aan het pestprotocol. Het Baken heeft de beschikking over een gedragspecialist. Veiligheid is een voorwaarde om te leren. Wanneer je je veilig voelt, kun je jezelf zijn, durf je vragen te stellen, durf je je kwetsbaar op te stellen, kom je tot leren komen. De school groeit maar heeft een kleinschalig karakter gehouden. De kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar. Er worden regels gehanteerd en is er aandacht voor normen en waarden.

Kwaliteit belangrijk Sterk in Taal en Rekenen
Het Baken zorgt voor een optimale ontwikkeling voor ieder kind. Hoe verder een kind zich ontwikkelt, hoe meer keuzes het heeft in het
leven. De school beschikt over een taalspecialist en twee leescoördinatoren. Aan de basis van de ontwikkeling staat goed taal- en rekenonderwijs. Wij brengen het niveau van de kinderen cyclisch in kaart en zorgen ervoor dat ieder kind op het eigen niveau werkt. De kinderen die meerbegaafd zijn, werken op hun niveau  of met de speciale methode Levelwerk. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen extra instructie in de groep op leesgebied.  
 
Midden in de Maatschappij
De school bereidt de kinderen voor op de maatschappij. Naast de traditionele vakken is er een aanbod in religieuze stromingen. Verschillende maatschappelijke thema’s passeren de revue. In de midden en bovenbouw is er bijvoorbeeld aandacht voor mediawijsheid, alcohol- en drugspreventie. De kinderen leren op onze school door middel van de computer, maar ook te werken met en van elkaar.
Het vak Engels wordt aangeboden vanaf groep 5.
 
Talent-ontwikkeling
Het Baken zorgt voor een brede ontwikkeling. De kinderen treden drie keer per jaar op voor de ouders en voor elkaar. Er worden uitstapjes gemaakt naar het theater en musea. De school beschikt over een cultuur coördinator die dit organiseert. Zo hebben wij techniekdagen en een vakleerkracht gym.