ONDERWIJSAANBOD IN GROEP 1 EN 2 


In de kleutergroepen zitten de vier-, vijf- en zesjarigen bij elkaar in één groep. Een gemengde groep bevordert de sociale vaardighe­den van de kinderen. Het belangrijkste voor een kind is dat het zich veilig voelt op school, van daaruit kan de kleuter door zijn nieuwsgierigheid ontdekkend-spelend bezig zijn.

In de groepen 1-2 wordt onderwijs gegeven m.b.v. betekenisvolle thema’s. Per thema formuleert de leerkracht een aantal doelen en daarbij worden activiteiten bedacht waarmee we de leerling een stapje verder helpen in zijn/haar ontwikkeling. In de klassen wordt een rijke leeromgeving gecreëerd waar leerlingen zich spelenderwijs in allerlei verschillende hoeken kunnen ontwikkelen. Tijdens de activiteiten observeert de leerkracht welke vaardigheden de leerling beheerst. Dit gebeurt met het leerling registratiesysteem van Kleuterplein. Dit is een digitaal observatie- en registratieprogramma. Het zorgt ervoor dat alle leerkrachten van groep 1-2 vanuit hetzelfde kader naar de ontwikkeling van kinderen kijken. Zo volgen we elke leerling in zijn eigen ontwikkeling want iedereen is uniek en ontwikkelt zich op een andere manier en in een eigen tempo.
Zelfstandig werken is een speerpunt van onze school en daar starten we mee in groep 1-2. We werken daarom met maatjes: zo helpen en leren ze van elkaar. De leerkrachten organiseren regelmatig een kleine kring. Op deze manier leren de leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht en creëert de leerkracht de mogelijkheid om een klein groepje extra aandacht te geven. We vinden het belangrijk dat de leerling eerst het probleem zelf probeert op te lossen en wanneer dat niet lukt iemand anders om hulp vraagt.
Vreedzame school  is de manier waarop we werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, we vinden het namelijk belangrijk dat de leerlingen positief over zichzelf en over anderen leren denken.
Ontwikkelingsgebieden in groep 1 en 2:
Door observatie en registratie houdt de leerkracht de ontwikkeling op deze gebieden van ieder kind bij. Deze gegevens worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem. Er is sprake van een geleidelijke overgang van groep 2 naar groep 3. In groep 2 wordt regelmatig taakgericht gewerkt, een werkwijze die in groep 3 steeds meer terugkomt.