Schoolmaatschappelijk werker


Schoolmaatschappelijk werk (smw) is de schakel als het gaat om passend onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en rondom school. Specifiek voor kwetsbare leerlingen met een extra zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle thuissituatie in het regulier onderwijs. 

Op Het Baken is Martijn Ruigewaard de schoolmaatschappelijk werker. 

Contact 
Martijn Ruigewaard
m.ruigewaard@smdzw.nl 

Aanwezig op dinsdag van 11:00 tot 13:20 uur.