OVERBLIJVEN MET EDITH  


Op de vier volledige schooldagen in de week is er de mogelijkheid tot overblijven.
In de hal en/of een lokaal van de school wordt o.l.v. ouders van de overblijfgroep gegeten, gespeeld, enz.
De overblijfouders houden toezicht tijdens het eten of (buiten-) spelen. De kinderen krijgen naar wens thee of melk.
Via ouders.overblijvenmetedith.nl kunnen ouders zich registreren en hun kinderen aanmelden voor de overblijf. Het aanmelden kan tot op de dag zelf tot 10.30 uur.
D.m.v. het invullen en inleveren van een machtiging wordt de overblijf betaald. Aan het einde van de maand worden de overblijfkosten van de afgelopen maand van uw rekening afgeschreven. De kosten per dag voor de overblijf zijn €1,85.
 
Als ordemaatregel hanteert de overblijfgroep, dat bij herhaald vervelend gedrag, een gele kaart wordt meegeven aan de betreffende leerling. Die moet getekend door een van de ouders weer worden ingeleverd. Het is een eerste waarschuwing.
Uiteraard kennen we ook de rode kaart, die betekent dat een leerling gedurende een nader vast te stellen periode niet langer welkom is bij het overblijven.
 
Om tien voor één gaan de overblijvers weer terug naar hun eigen lokaal en hervatten we het schoolprogramma.