Naschoolse opvang 


https://kinderopvangpurmerend.nl/
Met deze instantie heeft de stichting CPOW een convenant afgesloten waardoor ouders van de scholen van onze stichting gebruik kunnen maken van deze naschoolse opvang. Kinderopvang Purmerend houdt rekening met de door de scholen doorgegeven vrije dagen of dagdelen.
Ouders nemen zelf contact op met deze organisatie om een plek voor hun kind te reserveren.