OUDERVERENIGING HET BAKEN Oudervereniging van Het Baken
 
Onze oudervereniging bestaat uit acht ouders die op enthousiaste wijze het team ondersteunen bij de organisatie van activiteiten en festiviteiten. Daarnaast heeft de oudervereniging de taak de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen en mede de belangen van de ouders te behartigen. De oudervereniging heeft een dagelijks bestuur en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 
Leden van de OV

Voorzitter Paulien van Laar (ouder van Tygo groep 5)
Penningmeester Marc Olijerhoek (ouder van Luna groep 5 en Kyra groep 3)
Secretaris Martine Blauwhof (ouder van Svante groep 8)
Bestuurslid Karel den Tenter (ouder van Maarten groep 8)
Bestuurslid Mireille Wulder (ouder van Maud groep 5 en Luuk groep 1/2)
Bestuurslid Esther Teunissen (ouder van Mika groep 6 en Bodhi groep 3)
Bestuurslid Dolores Farkas (ouder van Isabella groep 7 en Gabriëlla groep 6)
Bestuurslid Kim van Dijk (ouder van Sam groep 6 en Dex groep 3)
     
Bestuurslid  Claudia Sanstra (ouder van Lenn groep 3 en Isis groep 6)
Bestuurslid Jelena Miljatovic - Bjelica (ouder van Luka groep 4)
Teamlid Gabriëlle Köning (team afgevaardigde)


Als vereniging vergaderen wij ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreken wij de actuele activiteiten en allerhande zaken die te maken hebben met de school. Elke vergadering is er namens het schoolteam een vaste afgevaardigde aanwezig zodat wij onderling snel informatie kunnen uitwisselen. De oudervereniging is oa. actief tijdens: 

 
Naast de organisatie van deze activiteiten worden de benodigde inkopen, het versieren (en opruimen) van school, het uitvoeren van
reparaties en het ondersteunen van het team door de OV geregeld.
 
De school levert géén financiële bijdrage aan de genoemde evenementen. Deze worden allemaal mogelijk gemaakt door
de ouderbijdrage die aan het begin van elk schooljaar gevraagd wordt.

Om onze rol als oudervereniging goed te kunnen vervullen, stellen wij uw input op prijs. U kunt ons aanspreken of mailen naar 
onze secretaris, Martine Blauwhof, via ovhetbaken@gmail.com
                                   .
Nieuwe ideeën en creatieve inbreng zijn van harte welkom. Ook als u geïnteresseerd bent om ons op regelmatige basis te helpen
horen wij dat graag!