VREEDZAME SCHOOL  


Sinds 2005 hanteren wij op Het Baken het programma van De Vreedzame School.
De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor groep 1 tot en met groep 8. Het is gericht op conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn.

Hoe ziet dit op school eruit:
Bij het begin van de les is er een korte speelse activiteit: de binnenkomer.
Daarna volgen overzicht en doel van de les: de agenda.
Na de leskern mogen de leerlingen, bij wijze van evaluatie, hun mening over de les geven en wordt er gezamenlijk gezocht naar toepassing van het geleerde buiten de lessen. 
De afsluiter is een speelse activiteit.

Een goed schoolklimaat is een basisvoorwaarde. 
Uit onderzoek is gebleken, dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat binnen de groep en binnen de school, er beduidend minder problemen zijn. Onderwijs is niet een voorbereiding op deelname aan de samenleving, het is een belangrijke vorm van samenleven.