VAKANTIEROOSTER  EN STUDIEDAGEN 2019-2020


 
   
   
   
Voorjaarsvakantie 14 februari t/m 24 februari 2020
Meivakantie   27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie 01 juni en 02 juni 2020
Zomervakantie  03 juli vanaf 12.00 uur t/m 14 augustus 2020


Aangepaste school
   
   
Vrijdag 12 juli 2019 tot 12.00 uur.  Laatste schooldag